Werkgroep Bewonersbelangen

logowg  De werkgroep vergadert meestal de derde maandag van de maand (let op juiste datum zetten we in de agenda) in het Informatiecentrum aan de Evertsenstraat 15

Lees meer: Werkgroep Bewonersbelangen Goes-West

De Werkgroep bewonersbelangen Goes-west bestaat uit: 

Nel Bouterse/ Matijs Gerrits

SMWO

vacant

Voorzitter

Nicole den Ouden

secretaris/penningmeester

Ina van Riet

Wijk-info- websitebeheer/notulen

Janny de Kunder

Wijk-info- websitebeheer 

Ans Helmich

lid

Max Limburg lid

contact bewonersbelangengoeswest@outlook.c

 

Overleg Werkgroep bewonersbelangen Goes West 15 juni 2015

Lees meer: Notulen Werkgroep bewonersbelangen Goes West 15 juni 2015

Notulen vergadering Bewonersbelangen Goes West 18 mei 2015

Lees meer: Notulen werkgroep bewonersbelangen Goes-West 18 Mei 2015

De werkgroep Bewonersbelangen heeft tot doel de leefbaarheid van de wijk in stand te houden en daar waar nodig te verbeteren.
Zij tracht dit doel te bereiken door een goede communicatie tussen de bewoners van de wijk Goes-West.
Verder tracht zij met instanties als gemeente Goes, RWS en politie enz. in goed overleg haar doelstelling te verwezenlijken.

Notulen bewonersbelangen Goes-West 15 september 2014

Lees meer: Notulen Bewonersbelangen Goes-West 15-09-2014