Werkgroep Bewonersbelangen

Notulen Bewonersbelangen Goes-West 15-09-2014

Notulen bewonersbelangen Goes-West 15 september 2014

Aanwezig: Nicole, Monique, Janny, Ineke, Hans, Ina
Afwezig: Ad

1. Opening: Hans opent de vergadering2. Mededelingen: - Ad de Hoon is afgemeld voor de vergadering en heeft gemeld dat hij stopt met de werkgroep. Hij dacht dat de werkgroep een belangengroep was die direkt aktie ondernam als er iets gemeld werd uit de buurt. De werkgroep was niet wat hij ervan verwachtte.
Nicole stuurt hem een berichtje om hem te bedanken voor de keren dat hij wel geweest is. Hans zou het fijn vinden als er nog een manspersoon in de groep zou komen,  Janny weet iemand die gevraagd zou kunnen worden. In Goes Noord en Oost is buurtpreventie, een burgerinitiatief opgericht. Het is de bedoeling dat dat ook in Goes west van de grond komt. Misschien kan Ad de Hoon hiervoor gevraagd worden.  Dit vraagt meer aktie  en een kritische blik.

In 2009 is er een informatief huisbezoek geweest onder 75+.  SMWO heeft dit uitgevoerd in opdracht van de gemeente. In Goes west zijn vooral eenzaamheid onder ouderen gesignaleerd. Hieruit is de "wijkmarkt" en "samen eten in de wijk" voortgekomen.
Dit jaar wil men hierop een vervolg , maar dan onder 70+, in verband met de veranderingen in de zorg. Het zou een inventarisatie moeten worden wat mensen nog zelf kunnen, wat de hulpvragen zijn, wat voor zorg er nodig is.  Dit kan ook bv administratieve ondersteuning zijn.
Goes west heeft zelf geen zorginstellingen, dus is dit initiatief wel heel zinnig. De verkregen informatie gaat naar de gemeente, instanties, (denk aan, ter weel, allevo etc,) en gekeken wordt of de instanties meer kunnen samenwerken om aan de hulpvragen te voldoen.
Janny geeft aan dat al die onderzoeken een beetje veel van het goede zijn.

Ineke: misschien is mevrouw Helmich wel een goeie kracht in onze werkgroep.

3. Notulen: punt 5: er moet nog een afspraak komen met de heer Fey. Nicole heeft al verschillende keren geprobeerd, maar kan hem niet bereiken. Ook reageert  hij niet terug.
                  Punt 6: we hadden nog een kennismaking gepland met de mensen van de moskee.  We willen wel iemand uitnodigen hiervoor, maar geen open dag in de moskee organiseren. Gezien de opkomst in de wijk bij evenementen is het zonde van de moeite om het heel uitgebreid te gaan organiseren.
            Punt 8: de speelkooien zijn gelast. Dit scheelt heel veel in het geluidsoverlast.De flats zijn leeg nu, Hans vraagt zich af of de speelkooien open blijven tijdens de sloop? De Tweern moet er ook in kunnen spelen en sporten.  Het is nog niet bekend of ze open blijven.

Binnenkort is er overleg tussen RWS, Marjolein, SMWO en scouting, de huisvesting van de scouting is oud, ze willen daar wel weg. De gemeente wil ze graag in de wijk houden..

4. In en uitgaande post:

- uitnodiging voor donderdag  18 september voor de opening vrijwilligers punt. Dit is van 16.00 tot                                 18.00 uur
- koninklijke nederlandse heidemaatschappij info blad, kern met pit.
 -Info van de RWS over de integeriteits code
 -Blad stichting landschapsbeheer
 -Verzoek om ambassadeurs ter voorkoming van zakkenrollers
 -Optie aanpassing verkeerssituatie Westwal. De containerwagen kan niet bij het restaurant komen om het vuil op te halen. Daarom moet er iets veranderen. Misschien is het zinnig om dhr Paardekooper hierover te informeren. Hij heeft inzicht in de situatie en kennis van zaken.

Geen uitgaande post.

5. Veilig  wonen: de gemeente organiseert het meeste en betaalt ook bijna alles. Bouwbedrijf van der Linde  wordt uitgenodigd om voorlichting te geven. Dit is een gecertificeerd bedrijf wat sloten mag leveren en huisbezoeken mag doen.
Bouwbedrijf Tolhoek moet dus afgezegd worden.
Er is een prijsvraag van de gemeente om het aantrekkelijk te maken om deze avond te bezoeken. Ook wordt een presentje uitgedeeld.De politie zal samen met leden van de werkgroep vooraf aan deze avond een witte voetenaktie houden en tevens inventariseren waar onveilige plekken zijn in de wijk. Dit gebeurd op 3 avonden      6 november Ina
     11 november Hans
     14 november Nicole

Hans verzorgt op deze avond de openingsspeech.

6.   Berichten uit de wijk:

- verkeerssituatie Westwal: hebben we reeds besproken
- Afvalbakken Zevenbladhof: probleem opgelost. De container wordt meer gespreid geleegd.
- Plaatsing Speelvoorzieningen: alles geplaatst
- Oversteek bananenpakhuis Middelburgse straat: nog eens ter sprake brengen
- Deltaschool: bij de leegstaande Deltaschool zijn de hekken weggehaald. Het is nu open terrein. Er wordt gebarbecued, en er wordt over de daken gelopen.  Omwonenden hebben hier last van.

7. Overname secretariaat tijdens vakantie Nicole: Nicole heeft vanaf 3 oktober vier weken vakantie.    De postbus moet leeggehaald en de agenda voor de volgende vergadering moet gemaakt worden. Ina haalt elke week de postbus leeg bij de Bruna. Postbus 2012.

8. Rondvraag: we moeten een datum prikken voor het teambuildingsetentje.
   Dit wordt 12 december 2014 om 19.00 uur bij het 11e gebod.
   Opmerking Janny: Peter Janssen is kort na de opening van deelproject 10A overleden.  

Datum volgende vergadering is 27 oktober 2014. (in verband met de herfstvakantie)

9. Hans sluit de vergadering.

Ina