Werkgroep Bewonersbelangen

Notulen Werkgroep bewonersbelangen Goes West 15 juni 2015

Overleg Werkgroep bewonersbelangen Goes West 15 juni 2015

Aanwezig: Max Limburg, Ans Helmich, Jannie de Kunder, Ineke Slabbekoorn, Hans Sonke en Nel Bouterse

Afwezig met kennisgeving: Ina van Riet en Nicole den Ouden

  1. Opening, Hans opent de vergadering
  2. Mededelingen:

De burendag is op zaterdag 26 september; er is vanuit het eten in west een spontaan groepje opgericht die deze dag graag wil invullen. De zuidwester wil er een zomerfeest van maken en in combinatie met een kinder rommelmarkt/kleedjesmarkt en een reparatiecafe hopen we mensen te verbinden in de wijk met elkaar. Het streven overigens om ook een soort rommelmarktroute of iets dergelijks te gaan organiseren.

  1. Notulen 18 mei 2015,

Hans is in contact geweest met de eigenaren van het oude klooster, die beweren bezig te zijn met een oplossing voor de te grote en hoge coniferen. Hans wacht het samen met zijn buurtgenoten nu even af of er werkelijk iets gaat gebeuren.

  1. In en uitgaande post

Er is een kleine krant binnengekomen met Annemarie Jorritsma op de voorkant, het kan gelezen worden door iedereen.

  1. Berichten uit de wijk

De bewonersavond die met de gemeente georganiseerd wordt zal zonder tegenbericht op 22 september plaats gaan vinden. We hebben er voor gekozen om dat in het wijkgebouw te doen. We willen in de uitnodiging graag dat de ruimte rolstoeltoegankelijk is. De uitwerking volgt verder na de vakanties. Ans geeft nogmaals aan dat ze wil helpen flyeren zowel voor de burendag als andere zaken.

13 juli om 13.00 uur is er een wijkschouw met de wethouder en medewerkers van gemeente, openbare orde enz. Nel en Ineke gaan in ieder geval mee, Nel heeft contact met Ineke en zal haar op de hoogte houden. Een opmerking is dat het gras in de bermen erg hoof groeit en dat het bij de kleine rotonde gevaarlijk is wanneer kleine kinderen er oversteken of fietsen.

De bestrating van de JP Coenstraat is gestart, zal een maand duren voor het klaar is. Jannie zet steeds alles op de website. In de witte de wit straat en evertsenstraat wordt de riolering vernieuwd.

8 juni was er een overleg met de RWS, er is een nieuwe wijkbeheerder, Elmar de Kok, we hebben het over de speeltuin gehad en over het willen opzetten van een social sofa. We zoeken daar nog een plaats voor om aan te kunnen werken. Het oude gebouw aan de heemskerkstraat waar de Harley garage was lijkt ons een geschikte plaats. Nel gaat het vragen omdat ze de eigenaar kent van het gebouw.

De plaats van de bank/sofa zou ergens moeten zijn waar oud en nieuw in elkaar over gaan; we hebben de rws om een bijdrage gevraagd. Wat er op de bank komt kunnen we later bepalen, ook wie er aan willen werken enz. Hans wil wel meedenken over een ontwerp. Jannie geeft aan dat we ook winkels enz kunnen laten mee sponsoren door bijvoorbeeld een doosje of kleurtje steentjes te sponseren. Dan zou er een klein plaatje op kunnen met al die sponsers benoemd. We willen geen logo’s met de steentjes gaan maken.

  1. Rondvraag: Ans vraagt naar het verslag van het scouting overleg, Nel gaat hier achteraan (inmiddels de vraag neergelegd bij Monique Copper maar die is afwezig, ik heb het dus uitgezet!)
  1. Sluiting

We besluiten ivm de bewonersavond dat we een keer een week vroeger gaan zitten om te overleggen en wel op 14 september om 19.30 in de paerdestal