Werkgroep Bewonersbelangen

Werkgroep Bewonersbelangen Goes-West

logowg  De werkgroep vergadert meestal de derde maandag van de maand (let op juiste datum zetten we in de agenda) in het Informatiecentrum aan de Evertsenstraat 15

 • "Waarover hebben we gepraat en praten we zoal vanaf 2000:",
  toen over de PZEM centrale die daar lang half afgebroken stond. Ja daar is veel over gezegd en eindelijk is het gelukt dat die toch wat sneller werd afgebroken.
 • ‘Kavel Pik' is heel vaak aan de beurt geweest.
 • En wat dacht u de MARCONISTRAAT die maakt nog steeds deel uit van onze vergaderingen.
 • Bouw uitvaartcentrum, ‘nee toch', zeiden sommige bewoners
 • De speelvoorziening bij de Tweern
 • Zinvolle besteding van het wijkbudget
 • enz.

Dan wordt door de gemeente Goes en de RWS begin  2005, in de Mythe de "Stedebouwkundige Visie Goes West"gepresenteerd, stof tot praten dus weer:

 • De RWS maakt aan de huurders hun beginplannen bekend.
 • De huurders worden per straat (woningtype) geïnformeerd.
 • Er wordt geëvalueerd.
 • Oktober 2006 de brochure ‘Goes-West Thuis Best" van de RWS in de bus. Schrik want nu staat het op papier en voor sommigen onverwacht toch slopen.
 • Bij vele van de besprekingen met de RWS zijn we samen met de huurdersvereniging betrokken.
 • Inmiddels hebben we ondersteuning gekregen van het SMWO in de persoon van Ko Labrujere die iedere Dinsdagmiddag in het gebouw Evertsenstraat 15 te vinden is.
 • Er komen ook onderwerpen als sloop-bouwprotocol aan de orde.
 • Hoe wordt het sloopmateriaal afgevoerd ,het bouwmateriaal aangevoerd en dan eerst nog het heien en die grote tractoren liever maar niet
 • We hebben ook ons zegje gedaan over het tijdelijke parkeerterrein aan de Rommerswalestraat, de vest tijdelijk een stuk dichtgooien was het niet zo, maar nu dan die overlast in de wijk met zijn smalle straatjes?

Wilt U ook meedoen graag, laat het even weten bij de secretaris,

Jan-Hein van Heesch